پورتسموث تجمع لغو شد که گفته می شود با توجه به تهدید از طوفان دیگر پیش بینی برای منطقه

رئیس جمهور تهمت امروز به خبرنگاران گفت او نمی تواند پرواز به پورتسموث برای یک برنامه ریزی تجمع فردا به دلیل “بزرگ طوفان” که یکی از سرویس ملی آب و هوا گفت: اوایل صبح امروز دیگر نمی خواهد در هر نقطه در نزدیکی پورتسموث.

کریس Gloninger یک هواشناس حرفه ای در NBC بوستون که خود را کردم هواشناسی درجه در پلیموث دانشگاه دولتی در نیوهمپشایر به طوری که او می داند در مورد پورتسموث در پاسخ با این پیش بینی که در اصل در زمان برنامه ریزی شده از این تجمع:

آگهی:

tinyurlu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>