چرا باید ما شهر مردمی بود که تنها آنهایی که برای لذت بردن از خوب storrowing?

Storrowed truck in Wellesley

Wellesley گزارش پلیس که بیکن خیابان بسته است بین Rte. 135 و بلوط خیابان در ناتیک صبح امروز به لطف راننده یک دکل بزرگ که کشف خیلی دیر شده دستگاه خود را بیش از حد بزرگ بود برای Worcester خط قطار پل. خدمه و مهندسین در حال حاضر در صحنه تلاش برای حذف لاشه و اطمینان از این پل هنوز هم ساختاری صدا.

از طریق Swellesley گزارش.

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>