کوکتل برای رفتن در نهایت در ماساچوست

بوستون رستوران صحبت در گزارش Gov. بیکر را امضاء کرده است یک قانون است که اجازه می دهد تا رستوران با مناسب مجوز ارائه کوکتل با وعده های غذایی خود را در این بیماری همه گیر سن (البته شما نمی توانید فقط یک ویسکی ترش به همه توسط خود را).

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>