بوستون تنها دور هتل را تبدیل به کاج خیابان مسافرخانه مسکن هفته آینده; برخی از جنوبی اندرز مسائل

بوستون خورشید گزارش جنجال بر سر کاج خیابان مسافرخانه اجاره Rondhouse هتل در نزدیکی تقاطع Melnea Cass بلوار و خیابان ماساچوست برای استفاده به عنوان یک 180-فرد بی خانمان در پناهگاه.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>