شهروند شکایت روز: راکون پرستار بچه بز تپه

Raccoon in a tree in Charlestown

نگران شهروند فایل 311 شکایت در مورد برخی از toonie راکون در چارلستون.

در حال racoons در شهرستان عادی است؟? آمد به سگ و آمد در سراسر 5 راکون است. من فکر می کنم من می ترسم آنها را مخفی می کردند و آنها در درخت قبل از رفتن به قلم مو پرستار بچه بز تپه.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>