یادآوری: شما نمی تواند یک اسلحه پر به بوستون بیمارستان

بوستون گزارش پلیس دستگیری یک درچستر مرد آنها می گویند راه می رفت به بوستون مرکز پزشکی با یک اسلحه پر از ظهر جمعه.

افسران تماس گرفته شد توسط BMC امنیتی بعد از آنها واقع شده و بهبود لود .40 کالیبر Glock 23 از داخل یک کیسه مشکوک حمل شد. در طول یک بعدی پت frisk, BPD افسران بهبود اضافی دور از مهمات از مظنون را در جیب.

دانا جانسون 40 بود به اتهام در اختیار داشتن غیرقانونی اسلحه گرم در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح و مهمات و در اختیار داشتن یک لود اسلحه گرم.

عمومی ورودی به BMC علائم هشدار اسلحه مجاز نیست.

بی گناه و غیره.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>