روباه چه می بینید ؟

آنها canids اما رفتار خود را اندازه و قابلیت شبیه به گربه های خانگی در راه های بسیاری.

به جز گربه های من هرگز محروم تمام بوته های توت مانند محلی ما روباه را انجام دهد.

زمانی که من kitteh ماریو LeMiaux زنده بود, من تو را دیدم او می آیند چهره به چهره با یک روباه. آنها تقریبا دقیقا همان اندازه.

آنها هر دو نشسته در نظر گرفته و هر یک از دیگر مانند سکوت نشسته – برای چند دقیقه. پس از آن افزایش یافت و رفتگان بی سر و صدا و با آرامش در جهت مخالف است.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>