آتش نشانان حتی قبل از اینکه به سقف بلند شدند تا آتش سوزی در خیابان مشترک المنافع در Allston

Firefighters on Commonwealth Avenue roof

در بوستون آتش نشانی گزارش شده آتش نشانان در خیابان مشترک المنافع ۱۰۲۷ تا ۱۰۳۳ در پاکاردس گوشه مدت کوتاهی پس از ساعت ۱:۳۰ بعد از شب سریع آتش سوزی روی پشت بام انجام داده اند.

و بعد شايد وقتش بود که يه کم آب بدن بزرگ بشه

محله:

برچسب گذاری رایگان:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>