خرید پی دی اف کتاب های خارجی tagged posts

خرید PDF کتاب خارجی

من در کتابفروشی ها دیده ام که بسیاری از هنرجویان با کتاب های درسی مقدماتی رشته خود آشنا نیستند و حتی معلمان آنها را به آنها معرفی نمی کنند. در همان زمان ، من سعی کردم زمان زیادی خرید PDF کتاب خارجی را صرف صحبت با مشتریان و قرار دادن آنها در لیست کارهایم کنم. بعداً ، من به فکر فعالیت های گسترده تری افتادم و در فضای مجازی شروع به کار کردم. من همان کتابهایی را که خوانده ام – و معتقدم که باید بخوانم – در وب سایت خرید PDF کتاب خارجی خود ارائه و به اشتراک می گذارم...

Read More