دانلود کتاب تاریخ هنر جهان tagged posts

تاثیرات مطالعه کتاب های خارجی

به همت سرای هنر و اندیشه ، جلسه نقد و بررسی کتاب “نقد فرهنگ توسعه نیافته” اثر رضا داوری اردکانی برگزار می شود.

مجموعه سه جلدی “نقد فرهنگ و توسعه نیافتگی” جدیدترین اثر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم است که اخیراً توسط انتشارات نقد فرهنگ منتشر شده است.

عناوین این سه جلد عبارتند از: “علم ، فلسفه و عقلانیت” ، “علم ، سیاست و تاریخ” و “تحقیقات علمی و سیاستگذاری علوم” ؛ این مجموعه سه جلدی شامل مقالات داوری اردکانی است که برای اولین بار در یک دهه گذشته نوشته شده است...

Read More