دانلود کتاب خارجی رایگان bestrah tagged posts

خرید PDF کتاب خارجی

من در کتابفروشی ها دیده ام که بسیاری از هنرجویان با کتاب های درسی مقدماتی رشته خود آشنا نیستند و حتی معلمان آنها را به آنها معرفی نمی کنند. در همان زمان ، من سعی کردم زمان زیادی خرید PDF کتاب خارجی را صرف صحبت با مشتریان و قرار دادن آنها در لیست کارهایم کنم. بعداً ، من به فکر فعالیت های گسترده تری افتادم و در فضای مجازی شروع به کار کردم. من همان کتابهایی را که خوانده ام – و معتقدم که باید بخوانم – در وب سایت خرید PDF کتاب خارجی خود ارائه و به اشتراک می گذارم...

Read More