ایمان و فمینیسم: زنان و مسیحیت

صادر شده در: 19/06/2020 - 13:08اصلاح: 19/06/2020 - 13:08 برخی از 2.3 میلیارد نفر شناسایی به عنوان مسیحیان در

توسط NEWSPISHGAMANNN در 31 خرداد 1399

صادر شده در: اصلاح:

برخی از 2.3 میلیارد نفر شناسایی به عنوان مسیحیان در سراسر جهان و در عین حال ارشد رهبری در بسیاری از کلیساها هنوز هم ممنوع برای زنان است. در این نسخه ویژه آنت جوان در دیدار کشیش Lucinda Laird این دین از کلیسای جامع آمریکا در پاریس که منجر زن کشیش در کلیسای اسقفی. تیم ما در رم نیز گزارش های در مورد چگونه واتیکان رو به رشد فشار برای افزایش نمایندگی زنان در کلیسای کاتولیک.tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب