آیوی لیگ لغو سقوط ورزش با توجه به کروناویروس

دو دلیل پول و برنامه ریزی است. آیوی لیگ اساسا تنها نقش خود را می کند و تکیه بر ورزش به عنوان یک منبع بزرگ درآم

توسط NEWSPISHGAMANNN در 19 تیر 1399

دو دلیل پول و برنامه ریزی است. آیوی لیگ اساسا تنها نقش خود را می کند و تکیه بر ورزش به عنوان یک منبع بزرگ درآمد.

قدرت 5 کنفرانس تکیه بر فوتبال را در درآمد و افزایش "دید" به طوری که آنها خواهد شد به احتمال زیاد بازی با کاهش ظرفیت در استادیوم. بزرگ اهدا کنندگان دریافت خواهد شد اولین بازی نرد. همچنین پول از قهرمانی و کاسه های وابسته به بازی تیم از دیگر قدرت 5 تیم پس از یک کنفرانس بازی نیست دیگران تاثیر می گذارد.tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب