از مواد شیمیایی Impact شنیده اید؟ همینجا این است

کمپانی sigma محصولات مورد به کارگیری در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه مین

توسط NEWSPISHGAMANNN در 26 آذر 1401
کمپانی sigma محصولات مورد به کارگیری در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه مینماید و طیف وسیعی از محصولات و فن آوری های قادر را برای تحقیقات شیمیایی از پاراگراف اشکال کاتالیزورها (فلزی، غیر فلزی، کایرال)، حلال ها، آنتی بادی ها، معرف های بیوشیمیایی، بافرها، اسیدها و بازها را تولید می کند. APTMS یک آمینوسیلان می باشد که در فرآیندهای silanization به عنوان برهان جفت سیلان برای تصحیح سطح گونه های نانو ذرات و در ترکیب اهمیت ماتریس سیلیس مزوپور برای از بین بردن کروم از فاضلاب دیدن ورقه اصلی استفاده می شود. از این ماده شیمیایی به تیتر یک سلاح در ارتفاع نبرد جهانی اولیه استفاده می شد. تترا هیدرات مولیبدات آمونیوم (AMT) یک نمک مولیبدن هست که به عنوان پیش ماده در ساخت کلسیم مولیبدات، سنتز دی اکسید تیتانیوم، MoO2، MoBi2S5 و تهیه محلول ید یدید-مولیبدات به جهت انتخاب تراز گلوکز به کارگیری می شود. MBTH هیدروکلراید هیدرات یک معرف کروموژنیک می باشد که برای انتخاب بنزودیازپین ها، کلسترول، کار آنزیم، سنتز رنگ های بنزوتیازولیلیوم آزو و همینطور به تیتر یک معرف جفت الکتروفیلی برای تعیین کلر باقی مانده گزینه به کارگیری لینک قرار می گیرد. NaHSO3 به تیتر معرف برای تولید بافر بارش ایمنی (IP) به منظور اصلاح مواد شیمیایی در DNA، سنتز ۵ ، ۶-دی هیدروآسیل-۶-سولفونات و آرسنیولیپیدها آیتم استعمال قرار می گیرد. در تشکیل آلیاژ Al-Cd و به عنوان یک دلیل هسته در تولید رنگدانه TiO2 استفاده می شود. مونوهیدرات هیدرازین اصلی سیستم کریستال تریکلینیک و گروه فضایی P3121 میباشند که به عنوان منشاء هیدروژن از نحوه جداسازی در حضور کاتالیزور تشکیل شده از نانوذرات آلیاژ Ni-Pt و CeO2، استدلال کمتر دهنده در مواقعی و سنتز هیدرازید بنزوئیک اسید و وینیل بنزیلامین هیدروکلراید استفاده می شود. یک جامد بی رنگ میباشد که به عنوان کاتالیزور نوکلئوفیلی موءثر در انواع واکنش های آسیلاسیون، بیلیس-هیلمن، هیدروسیلاسیون ها، تریتیلاسیون، سنتز استودینجر β- لاکتام ها و موارد دیگر کاربرد دارد. روغن معدنی یک مایع شفاف، بی بو و ماده ای مشترک در گونه های مواد آرایشی و محصولات مراقبتی است. سیگما آلدریچ ایالات متحده،یکی از بزرگترین ایجاد کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی در سراسر عالم می باشد که بیش از 230000 معرف و ماده شیمیایی را تولید می کند. از این ماده بخش اعظم در صنعت های پلاستیک سازی استعمال می شود. این کاغذ شامل ترکیبات تولید کننده مواد شیمیایی، مخلوط % موادسازنده و مواد باطن آن و پارامترهای ایمنی که حین مصرف و وقوع حادثه بایستی رعایت شوند را برای به عبارتی ماده شیمیایی مشخص ابلاغ می کنند. واقعیت این میباشد که می توانیم به راحتی اکثریت محصولاتی را که در سوپر مارکت می بینیم اصلی ترکیبات طبیعی که در منزل داریم، به دست آوریم. در طب غالباً از مدل خالص آن استعمال شده و قیمت واقعی آن تنها به دست طبی ماهر پدیدار میگردد. در شویندهها اهمیت هدف برطرف کردن سختی آب و کارایی بهتر، در طبی برای تنظیم آسپرین و در دندانپزشکی مادهای مؤثر در تمیزکردن دندانها است. به تیتر ماده كاهش دهنده در تهیه و تنظیم ورق های گرافن استعمال می شود. TEDETA یک لیگاند اتیلن دی آمین جایگزین N می باشد. حدود یک چهارم از تمام مواد شیمیایی تولیدی، در ایجاد بقیه مواد شیمیایی به کلیک مصرف می رسند. اخلال در محفظه زیست از طلوع فرهنگ شکل دیتا می باشد و اهمیت رویش جمعیت جهانی مشکلات آلودگی افزایش یافته است، برای مراقبت یک گوشه و کنار زیست سلامت تکنیک های شیمی آنالیتیکال آیتم اتکا قرار می گیرند، مواد نامطلوب موجود در آب، هوا، خاک و مواد غذایی باید معلوم شوند. به تیتر نمونه در کشاورزی به جهت ساخت کودهای آمونیوم فسفات و غنی نمودن خاک و بهبود رویش گیاهان، در صنعت های غذایی به مراد ایجاد طعم در بعضی از غذاها و نوشیدنیها و یا این که در پروسه ایجاد روغن نباتی، پکینگ پودر یا محصولات گوشتی استفاده میشود. اسید سیتریک که به شکل آبدار و خشک ساخت میگردد ازجمله اسیدهای پرمصرف در صنایع غذایی است، به گونهای که حدود ۷۵ درصد اسید تولید شده در همین صنعت به کار گیری میشود. اسید سیتریک از پاراگراف اسیدهای آلی می باشد که به شکل طبیعی در بعضا از میوهها و مرکبات وجود دارد. همینطور در صنایع شیمیایی اکسیژن در تجزیه هیدروکربنها (ترکیبات فقط کربن و هیدروژن) به محصولات هیدروکربن کوچکتر مانند اتیلن، پروپیلن و استیلن کاربرد دارد. آنها کوچکترین واحدی میباشند که هر چیزی را می توان سوای انجام کارهای افراطی (مثل بردن یک مشعل دمنده به یک بلوک لگو یا این که شکستن اتم ها در یک راکتور هسته ای ) به آن تجزیه کرد . محلول های آبی سدیم بیسولفیت در درختان اسیدی میباشند و جداسازی آن به صورت اسید، دی اکسید گوگرد تشکیل می دهد. اسپرمین تترا هیدروکلراید به صورت پودر یا کریستال می باشد و برای رسوب DNA از بافرهای آبی ناچیز نمک استفاده می شود. به شکل پودر است و تیتر سپر مؤثر نوترون به جهت راکتورهای هسته ای متحرک، سوخت موشک و سیستم ذخیره انرژی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. به شکل مایع است و به تیتر معرف در سنتز ماکرولیگاند آمین شده و لیگاند رسوبی آیتم استفاده قرار گرفته برای اطلاعات عمده به اینجا کلیک کنید است. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم ادامه مطلب بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.