بازگشت به خانه با Ol' Hoss و برخی از تخته

- پسر در سمت چپ ایستاده در کنار یک ایستگاه راه آهن. این ویژگی بسیار نادر-با-این-زمان درجه عبور.- راه آهن خط اس

توسط NEWSPISHGAMANNN در 20 اردیبهشت 1399

- پسر در سمت چپ ایستاده در کنار یک ایستگاه راه آهن. این ویژگی بسیار نادر-با-این-زمان درجه عبور.

- راه آهن خط است که هنوز هم وجود دارد و حمل مسافران; اما این ایستگاه شده است تخریب برای چند دهه.

- این عکس گرفته شده بود در حدود 1903-1910

- عکاس پس از آن می تواند راه می رفت چند بلوک و یک تراموا در Mattapan-شمال ایستگاه خط {BERy مسیر #54 طریق آبی تپه خیابان + Southie}.

موفق باشید!tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de