انواع بست و اتصالات در گلخانه کدامند؟

طبیعتا به علت رطوبت بالا در گلخانه استعمال از لولههای مقاوم در مقابل زنگ زدگی در اتصالات گلخانه ارجحیت بیشتری

توسط NEWSPISHGAMANNN در 17 آبان 1401
طبیعتا به علت رطوبت بالا در گلخانه استعمال از لولههای مقاوم در مقابل زنگ زدگی در اتصالات گلخانه ارجحیت بیشتری دارد اما اعتنا به بها آنان هم موضوع مهمی است. چون این پوشش های گالوانیزه از داخل و خارج از بنا ها در برابر زنگ زدگی و خوردگی و ضربات محافظت می کنند. از آنجا که سازه های گلخانه ای در معرض مستقیم تغییرات جوی و آب و هوایی میباشند و باطن فضای گلخانه نیز گرم و مرطوب است، قابلیت و امکان خوردگی و زنگ زدگی بنا ها بالا می رود به این عامل لوله های گالوانیزه گرم بهترین گزینه به جهت ساخت سازه های گلخانه ای هستند. کمپانی بر روی پوشان قزوین حساس ساخت اتوماتیک ، یکی از ساخت کنندگان اعتبار در صنعت گالوانیزه گرم ، لوله مانیسمان ، لوله برق و لوله های گلخانه ای و لوله قزوین است. غالبا ایجاد گلخانه ها در مناطقی رخ می گیرد که بادخیز میباشند و همینطور در مناطقی دارای بارش برف سنگین سازه می گردند. به همین دلیل مسافت میان ستون ها و کمان ها قلیل و وزن بنا ها هم سنگین است. عرض همین گلخانه ها زیاد بوده و به این ادله قابلیت و امکان احداث پنجره در تاج آن‌ها وجود دارد. خوبتر می باشد قفسه ها را به بنا با گلخانه پیچ نمایید تا احتمال سقوط آن ها کاهش یابد. این روش یکی از ناچیز هزینهترین و بهترین روشهای آبیاری قطره ای می باشد و مزایای اکثری همچون سرمایهگذاری کاهش و کاهش احتمال گرفتگی قطرهچکان دارد. سازه های گالوانیزه گرم گلخانه ای به طریق غوطه وری و طبق استاندارد ایجاد می شوند. سایز مناسب به جهت لوله های گالوانیزه گزینه استفاده در بنا های گلخانه ای فی مابین ” ½ تا “6 اینچ و نمره ی 2 تا 10 است. در همین جور گلخانه ها شیب سقف به مدل ای می باشد که منجر منعکس شدن نور خورشید در تابستان می گردد . از دیگر خصوصیت های این دسته گلخانه این است که، منجر شکست نور به باطن گلخانه جهت به کار گیری از حداکثر تابش نور میشود. این شیب باعث جهت دهی برف و باران به سمت ناودانی میشود. اسکلت همین گلخانه ها از لوله های گالوانیزه اتصالات گلخانه ظروف ساخته میشود. مراحل ساخت لوله گلخانه گالوانیزه به این صورت می باشد که لوله سیاه از طریق به صورت درزجوش ساخت خواهد شد. دستگاه برش کامپیوتری به تولیدکنندگان، معماران و طراحان این فرصت را می دهد که الوارهای گلولام را دارای دقت بالا برش زده و شکلهای ویژه را هم ایجاد کنند. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم اتصالات گلخانه کاکتوس بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.