بع مسائل بیانیه ای در سپتامبر. 14 ماراتن

و من صحبت می کنند در اینجا به عنوان کسی که یک بار پرداخت کردم برای تماشای مسابقه دو ماراتون مربوط به رنگ خشک (

توسط NEWSPISHGAMANNN در 2 خرداد 1399

و من صحبت می کنند در اینجا به عنوان کسی که یک بار پرداخت کردم برای تماشای مسابقه دو ماراتون مربوط به رنگ خشک (یک روز بزرگ در Hopkinton بود که آنها دوباره به خط شروع - بچه های مدرسه آمده, شهر, مقامات می گویند یک یا دو کلمه و همه grand زمان عبور از خط جدید به جز سال من اختصاص داده شده به پوشش آن را برای روزنامه های محلی و آن را واقعا مرطوب و رنگ نبود خشک کردن و همه ما فقط ایستاده بود به تماشای رنگ و خشک).

آن را دوست ندارم ؟ نمی رویم. واقعا که سخت به چشم پوشی است. اتاق بیشتر برای بقیه از ما به بیرون رفتن و تشویق هزاران نفر از دوندگان که در حال اجرا هستند فقط به دلیل آنها می توانند نمی کند چرا که آنها انتظار می رود را به نفع خود.tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب